Home Office Bearers Office Bearers and Trustees 2013 – 2016

Office Bearers and Trustees 2013 – 2016

37
0

OFFICE BEARERS

Chairman Alhaj Anwarali Dharamsi
Vice Chairman at the Secretariat Alhaj Shabir Najafi
Vice Chairman from Madagascar Alhaj Navazaly Molu
Vice Chairman from Reunion Alhaj Amine Nassor
Hon Treasurer Alhaj Mohamed Hemani
Hon Secretary Alhaj Aunali Khalfan
Hon Assistant Secretary Alhaj Kumail Manji

 

TRUSTEES

Alhaj Ebrahim Kassam Kampala
Alhaj Mohamed Manji Kampala
Alhaj Sultan Molu Mombasa
Alhaj Ebrahim Jaffer Nairobi
Alhaj Mushtak Fazal Dar-es-Salaam
Alhaj Mehboob Versi Dar-es-Salaam